Za znane stranke iščemo vse vrste nepremičnin za nakup ter najem!

Intervju: Energetske izkaznice, kakršne smo si zamislili, potrebujejo le zaslužka željni lobiji

Odvetnik Janez Tekavc je kritičen do določb energetskega zakona, ki urejajo energetske izkaznice

vir: Finance.si

Ko zmanjka električne energije, je kamin zlata vreden vir toplote

Kamin je alternativni vir ogrevanja, ki se je prejšnji teden, ko je bila Slovenija ujeta v ledeni oklep, izkazal za najbolj zanesljivega. Ko vse drugo odpove, lahko vselej zakurimo v kurišču na drva.

vir: Finance.si

Pravi podatki lahko podjetjem zelo znižajo novi nepremičninski davek

Vsak lastnik se mora danes vprašati, kaj lahko naredi do 31. marca letos, ko je skrajni rok za popravo podatkov v registru nepremičnin, saj bo na podlagi teh podatkov odmerjen davek na nepremičnine

vir: Finance.si

Kraljujejo drva, prodirajo sekanci in peleti

Primerjava cen lesnih goriv v izbranih državah kaže, da so ta praviloma najcenejša na Hrvaškem, Slovenija pa sodi med cenejše države. V Sloveniji prevladujejo drva, v zadnjem času pa najbolj narašča poraba lesnih sekancev in peletov.

vir: Finance.si

Dobra fasada prihrani do pol energije

V preteklosti je bil pomen fasade predvsem estetsko zaključiti stavbo in jo zaščititi pred atmosferskimi vplivi, danes pa velik poudarek namenjamo energijski učinkovitosti stavb. Kakovostni fasadni sistemi lahko k temu zelo veliko prispevajo.

vir: Finance.si

Predlog energetskega zakona brez prehodnih obdobij za prodajo stanovanj

Promet z nepremičninami, ki ob uveljavitvi zakona ne bodo imele energetske izkaznice, bi se lahko povsem ustavil

vir: Finance.si

Gradbeni material preteklosti postaja material prihodnosti

Les je primeren tudi za gradnjo stolpnic, iz njega že gradijo 10-nadstropne stavbe, načrtujejo pa 30-nadstropne

vir: Finance.si

Kaj bi zidali, hišo bomo raje kar natisnili

Komaj dobro končano leto je poskrbelo za novo tekmovanje na področju tehnologij, ki pomagajo arhitektom pri ustvarjanju novih stvaritev

vir: Finance.si

PREJŠNJE 1 5 6 7