Za znane stranke iščemo vse vrste nepremičnin za nakup ter najem!

Ponudba storitev

V nepremičninski agenciji GABERIT nepremičnine opravljamo za vas pri prometu z nepremičninami naslednje osnovne storitve:

 1. posredujemo pri prodaji/nakupu oz. menjavi vseh vrst nepremičnin
 2. posredujemo pri najemu oz. oddaji vseh vrst nepremičnin
 3. posredujemo pri opravljanju drugih storitev, ki jih ne obsega storitev, ki je predmet pogodbe o posredovanju
 4. zastopamo pri prodaji oz. nakupu nepremičnin
 5. sestavljamo vse vrste listih, ki se uporabljajo v prometu z nepremičninami v sodelovanju z odvetniško pisarno
 6. nepremičninsko svetovanje

Kot dodatne storitve po želji naročnika opravimo tudi dodatne storitve, zlasti naslednje:

 1. organizacija cenitve nepremičnine,
 2. urejanje pravnega stanja nepremičnine (izdelava vseh vrst pogodb npr. služnostne, uskladitvene, druge in aneksov) in celovita izpeljava nepremičninskega pravnega posla
 3. pridobivanje vseh dokumentov za izpeljavo pravnega posla (razna potrdila, soglasja, dokazila, izpiski, itd)
 4. priprava in vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov,
 5. posredovanje in koordiniranje vseh vrst geodetskih storitev
 6. hramba denarnih sredstev na fiduciarnem računu ter hramba listin,
 7. izpolnjevanje potrebnih obrazcev v prometu z nepremičninami za potrebe DURS
 8. vodenje postopka prodaje oz. nakupa kmetijskih zemljišč po ZKZ-1
 9. oglaševanje brez sklenjene pogodbe o posredovanju, ko se za naročnika njegova nepremičnina oglašuje na običajnih oglasnih mestih agencije, 
 10. oglaševanje ki presega obseg običajnega oglaševanja za vrsto nepremičnine za katero je sklenjena pogodba o posredovanju
 11. pridobivanje EMŠO, Matičnih in Davčnih številk za domače in tuje fizične ter pravne osebe
 12. fotokopiranje in skeniranje (črno belo oz. barvno)
 13. posredovanje in koordiniranje med banko in naročnikom (kreditiranje, vpis, izbris ter prenos hipotek,…)
 14. pridobivanje informacij o statusu nepremičnin, katere niso predmet posredovanja (lastništvo, geodetske informacije, potrdila o namembnosti, informacije glede OPN, itd.)
 15. druge storitve skladno s cenikom agencije

Vse storitve se izvajajo na podlagi pisnega dogovora med agencijo in naročnikom. Cena posamezne storitve je objavljena v aktualnem ceniku nepremičninske agencije Gaberit nepremičnine.